Prest

Hitzak

#13 CD

E
o, qué va hemen eztau begire nabil eta eztot ikusten.

Kale zikinetan arrastorik ez barrarik barra ez da agertzen bile nabil, bile-bile nabil askatasune noiz iritsiko zain.

Nahi dot eta ez dekot, biher dot. Lortu eingo dot neuretzat nahi dot. Emoten ez badabe hartu eingo dot, itxaroten banago ez dot lortuko. Bile nabil, bile-bile nabil neure ordue noiz iritsiko zain.

Ye, ye ni, ni banago oraingoan enabe geldituko. Ye, ye ni, ni prest nago. Ye, ye ni, ni banago seigarren martxie sartunde dekot.

Ye, ye ni, ni prest nago.

Bai and bai bai, bai. Eo, hor zagoz zu? Ez zaitut ikusten. Ezer ein barik beti bildurtute sugien moduen zagoz ezkuteute. Altzeu hadi! Altzeu-altzeu hadi! Egunsentia iritsi aurretik.

Ye, ye ni, ni banago oraingoan enabe geldituko. Ye, ye ni, ni prest nago. Ye, ye ni, ni banago seigarren martxie sartunde dekot. Ye, ye ni, ni prest nago.

Ni, ni, ni, ni prest nago. Ni, ni, ni, ni martxan nago. Eta zu zer? Hor zagoz? Zu zer? Martxan zagoz?