Gerra gogoa

Hitzak

#9 DVD / #8 CD

J
adanik argirik ez da gelditzen geure arteko baziloie bakarrik eta hotz egon arren kale kantoietan hotzik ez dago, ez, gure zainetan.

Gustoren dekotazan praka zaharrak makintxu egunsentitan ikusi dabez, ordu honetako ixiltasunien, barriek kuadrilakoen artien.

Eta ze ondo sentitzen nazen! ¡Me cago en dos! Etxera ¡ni pa'Dios! Ez dago hau gelditzerik ez dago gu gelditzerik hemendik ez noa.

Gerra gogoa lagunek eta rock and roll-a ¡San Dios! kortako gure behiak horman gora!

Egun bi dire eta etorten bazara beste bat izango zara.

Joateko ordue heltzen danien azken bajoie sartzen hasten danien gorputzek bale esaten dabenien gaba gogoratzen hasten nazenien.

Eta ze ondo... sentitzen nazen! ¡Me cago en dos! Etxera ¡ni pa'Dios! Ez dago hau gelditzerik ez dago gu gelditzerik.

Lagunek eta rock-a bueno... bueno... eta noizik behin porrutxu bet gerra gogoa lagunek eta rock and roll-a...