Gaur gure gaba da ta

Hitzak

#4 DVD / #4 CD

A
idien doan mosue zeuretzat, polite hartu eta egin eizu zeurie.

Itxaropenaren truke dana daroa debalde zabaldu eiotzazu zeure atie.

Aidien dau galderie sutan anbientie ez eiztazu, polite, ezetzik esan.

Noiz itzaliko zai nago barrutik jatorten su hau badakizu zer eskatzen etorri nazen.

Gaur gure gaba da eta zatoz ogera itzali daigun sue gaba laburre da eta

besterik ez da behar zatoz ogera gaur gure gaba da eta.

Eiteko dekoguzen gauzek danak egingo doguz ez einozu gaur gabaz alperrik galdu.

Apurtu eizuz katiek eta eiztazu barretxu bet atara dekozun enkantue, joder!

Gaur gure gaba da eta zatoz ogera itzali daigun sue gaba laburre da eta besterik ez da behar zatoz ogera gaur gure gaba da eta.