Ihes

Hitzak

#7

I
hes egitie ihes egitie tokeu jatzun ez zan bueltarik.

Haidxe zan ordue gero askotan pentseu arren haidxe zan ordue.

Zure ilusioak barruen hartunde joan zinen eta zeure kabuz arduratuz.

Egin dozu bizia barreka sufritzen holakoidxie zara eta grazidxek!

Egin dozu bizia herria maitatzen holakoidxie zara eta grazidxek!

Ladriluz-ladrilu bizi berri bat egin dozu ez zara makala.

Zagozen lekuen seilorik barik joango dan karta hau hartu egizu.

Barruko ilusioak zeuretzat eta zeuriontzat dira eta zeuen kabuz arduratuz.

Egingo dozue bizia barreka sufritzen holakoidxiek zarie eta grazidxek!

Egingo dozue bizia herriak maitatzen holakoidxiek zarie eta grazidxek!

Eh! Eskerrak zeu zarela.