Hitz artien galdute

Hitzak

#10

Z
ure hitzen entzule bat naz, entzule sinple bat, minduta dagoen protestantie, panpina apurtu bat.

Hitz artien galduta nago, eta ez dut ikusten, hitz artien galduta berriz.

Zure eskuen eskale bat naz, eskale sinple bat, arazo barik bizi nahi daben pertsona sinple bat.

Hitz artien galduta nago eta ez dut ikusten, hitz artien galduta berriz.

Esan eidazu guretzat gordeta zer dekozun. Esan, esan behingoz guretzat geroak zer dakarren.

Oh! Zorion hutsa, oh! edo sufritu beharra.

Zure hitzen entzule bat naz, entzule sinple bat.