Zer da?

Hitzak

#5

Z
er da lagun bet irrifarre bat ez bada eguzki zati bet laino ilunen artien.

Zer da lagun on bat bihotz zati bet ez bada esku bet luzetzie benetan biher danien bakarrik ezin dogunien.

Beitu alboetara beitu zure geroa egin nahi badozu ez eizu ahaztu zuk nigaz eta nik zugaz ikesi dogun guztia.

Gozatu dogune sufritu dogune

lortu dogun guzti-guztia borrokatu dogune gure arpegi apurtuek.

Galdu dogune irabazi dogune gorde doguzen sekretuek galdutako zatiak zure bihotz apurtue gabaren ostean datorren egune...

Zer da, zer da? Benetako maitasune begirada ziur bat begi guztien artien ume baten mosue egun triste batien.

Gu bion artien...

Gozatu dogune...