Hara honien

Hitzak

#6

A
rgia dator taula gainera eta bihotzaren taupadak ehunera doaz.

Sentimenduek azal gainien hankak dardara batien eta zuen oihuek.

Gabaz bidien / hara honien mile mobide / paseu ondoren ai! Momentu onak eta txarrak trumoi eta bare.

Ahaztuten dire eta bagoaz.

Ea kolorez janzten dogun gure gaba! Eta zuen arimek suspertzen doguzan!

Eztau tranparik misteriorik gu honantz garenak gatoz eta sentitzen gara leku bakoitzien lekuko beti ordue noiz helduko eta heltzen jakunien hegaz eiteko ordue.

Sentsazioak eta bagoaz...

Ea!